Atık Şube Müdürlüğü Hafriyat Ankara Büyükşehir Belediyesi


Ankara Büyükşehir Belediyesi

Atık Şube Müdürlüğü Hafriyat Şefliğinin Görev,

Yetki ve Çalışma Konuları

 

Hafriyat toprağı, inşaat/yıkıntı atıkları ile doğal afet atıklarının toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması, geri kazanılması ve bertarafı ile ilgili yönetim planı hazırlamak.
Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları geri kazanım tesisleri sahaları ile depolama sahalarını belirlemek, kurmak/kurdurtmak ve işletmek/işlettirmek.
Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının bertaraf bedelini belirlemek.
Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları için toplama, taşıma hizmeti verecek firmaların adresleri ve telefon numaraları ile nakliye bedellerini halkın bilgileneceği şekilde ilan etmek.
Belediyemiz sınırları içindeki hafriyat toprağı döküm sahasına izin vermek ve gerektiğinde bu izni iptal etmek.
Toplanan hafriyat ve inşaat/yıkıntı atıklarını öncelikle yol, otopark, kaldırım, drenaj çalışmaları ve diğer alt yapı çalışmaları ile rekreasyon çalışmalarında dolgu malzemesi olarak kullanılması için gerekli iş ve işlemleri yapmak.
Bitkisel toprak niteliğindeki hafriyat toprağının; öncelikle park, bahçe, yeşil alan yapımında rekreasyon amacıyla kullanılması için gerekli iş ve işlemleri yapmak.
Belediye sınırları içinde oluşan, toplanan, geri kazanılan ve bertaraf edilen hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarına ilişkin istatistiki bilgileri valilikler aracılığı ile yıl sonunda Bakanlığa bildirmek.
Doğal afet atıklarının yönetimi konusunda valilik koordinasyonunda oluşturulan Kriz Merkezi kararlarını uygulamak.
Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarını taşımak isteyen kişi veya kuruluşlara “Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi” vermek.
Özel mülkiyet sahiplerinin arazilerine bitkisel nitelikli toprak veya dolgu malzemesi olarak hafriyat dökülmesi taleplerini değerlendirerek, uygun olanlara izin vermek.

Ascanlar Yıkım & Hafriyat & Kum Ocağı & Taş Ocağı
İnşaat Sanayi ve Taahhüt Tic. Ltd. Şti.
İLKER 1. CAD. CANER APT. NO : 44 / a DİKMEN / ANKARA
TEL : ( 0312 ) 482 05 09 & FAX : ( 0312 ) 480 65 02
{ 0532 } 407 77 57
Email : [email protected]
www.ascanlar.com & www.ankarayikimcilar.com
www.ascanlarhafriyat.com
HER TÜRLÜ
İŞ MAKİNASI VE KAMYONLARLA
BİNA YIKIMI, HAFRİYAT, KUM MICIR NAKLİYESİ, YOL,
ALT YAPI, ÇEVRE DÜZENLEMESİ, KUM, STABİLİZE, BAYPAS,
DOLĞU MALZEMESİ TEMİNİ SERİLİP SIKIŞTIRILMASI VE

KIRICILI VE KOVALI ESKAVATÖRLERLE TAŞ KIRMA
TAAHHÜT İŞLERİ YAPILIR.
7 milyon bina dinamitle yıkılacak