Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

ankara hafriyatçılar  

Atık Şube Müdürlüğü Hafriyat Ankara Büyükşehir Belediyesi

Atık Şube Müdürlüğü Hafriyat  Ankara Büyükşehir Belediyesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Atık Şube Müdürlüğü Hafriyat Şefliğinin Görev, Yetki ve Çalışma Konuları   Hafriyat toprağı, inşaat/yıkıntı atıkları ile doğal afet atıklarının toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması, geri kazanılması ve bertarafı ile ilgili yönetim planı hazırlamak. Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları geri kazanım tesisleri sahaları ile depolama sahalarını belirlemek, kurmak/kurdurtmak ve işletmek/işlettirmek. Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı […]

Devamını oku...